Flavio Silva Trio

15 Jun @ 6:30pm

Bar Next Door

NYC

Flavio Silva (guitar), Eduardo Belo (bass) - Brazilian music Trio